Energianerokas ratkaisu kehitettiin kunnan tarpeisiin

Hollolan Tilapalvelu vastaa Hollolan kunnan kiinteistönhallinnasta kokonaisvaltaisesti. Vastuualueeseen kuuluvat myös Hollolan Asuntotalojen vuokra-asunnot. Kunnalla on 95 000 neliön edestä erilaisia kiinteistöjä sekä noin 450 asuntoa, joiden ylläpidosta, huollosta ja hallinnoinnista Hollolan Tilapalvelu vastaa.

Hollola on mukana työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston sekä Kuntaliiton välisessä energiatehokkuussopimuksessa, jonka tavoitteena on kuntien energiankäytön jatkuva tehostaminen. Hollolassa ei ollut käytössä energianseurantajärjestelmää, joten sopimuksen edellyttämät raportit hoidettiin manuaalisesti koostamalla kulutustiedot Excel-taulukoihin. Työllistäviin raportteihin kaivattiin automatisointia.

Asiakaslähtöinen ratkaisu energiatehokkuuden seurantaan

Hollolan Tilapalvelu ja Hollolan Asuntotalot lähtivät yhdessä Reiotin kanssa kehittämään energianseurantajärjestelmää, joka tuottaisi kunnan tarvittavat raportit ketterästi. Samaan järjestelmään haluttiin liittää muitakin kuntaa kiinnostavia tietoja, esimerkiksi kunnan oma lämmöntuotannon seuranta.

Hollolan Tilapalvelu Oyn ja Hollolan Asuntotalot Oyn toimitusjohtaja Reijo Reponen luonnehtii kehitysprosessia asiakaslähtöiseksi.
– Pilottikuntana lähdimme kehittämään Reiot-järjestelmää kunnan tarpeisiin sopivaksi. Halusimme koota erityyppiset seurannat samaan sovellukseen, jotta tietoa ei tarvitse hakea monesta paikasta. Esitimme omia ajatuksiamme, toiveitamme ja tarpeitamme olemassa olevan järjestelmän kehittämiseksi. Käyttäjähän sen parhaiten tietää, mitä sovellukselta tarvitaan, jotta se vastaa tarpeisiin.

Kehitystyö on huomioitu myös työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Motivan järjestämässä energiatehokkuustekoja arvioivassa kilpailussa, jossa ratkaisu pääsi vuonna 2021 kolmen parhaan joukkoon ja palkittiin Vuoden Energianerokas -tunnustuksella.

Reiot on erinomainen työkalu tiedolla johtamiseen

Kunnalla on hallinnoitavanaan monenlaisia kiinteistöjä, esimerkiksi kouluja, päiväkoteja, uimahalleja, kirjastoja sekä asuntoja. Tilojen tarpeet olosuhteiden ja kulutuksen osalta poikkeavat toisistaan. Seuranta antaa tärkeää tietoa, jonka perusteella voidaan tehdä erilaisiin tarpeisiin soveltuvia päätöksiä.

Kunnassa tehdään energiansäästöön tähtääviä toimenpiteitä jatkuvasti ja Reiotin avulla tiedetään, paljonko säästöjä syntyy.
– Kehitystyön lopputulema vastaa tarpeisiimme. Reiot mahdollistaa tiedolla johtamisen, kun tiedot ovat yhdessä paikassa ja pystymme helposti hyödyntämään tietoa. Erityisesti vuosivertailu on nopeaa ja näppärää, manuaalista laskemista ei enää tarvita.

Reiot on Reposen mukaan hyvä työkalu myös selvitystyössä, mikäli esimerkiksi vedenkulutus poikkeaa normaalista.
– Voimme seurata asuntojen vedenkulutusta minuuttitasolla. Muista kiinteistöistä tietoa seurataan tuntitasolla. Tiedämme tarkalleen mihin vuorokaudenaikaan vettä käytetään. Tietoa hyödynnetään poikkeamien selvityksessä.

– Reiot taipuu moneen ja on erittäin käyttökelpoinen ratkaisu. Järjestelmästä saamme tarvitsemamme tiedolla johtamista varten. Meillä on työkalut olemassa, jos on tarve selvitystyölle. Sovelluksessa pääsemme pureutumaan erittäin tarkasti kulutustietoihin.

Sisäilmaseuranta auttaa pitämään perusasiat kunnossa

Hollolan kunnalla on sovelluksessa veden- ja energiankulutuksen lisäksi olosuhdeseuranta. Reponen kiittelee sovelluksen käytännöllisyyttä ja hyödyllisyyttä myös asumismukavuuden ylläpidossa.

Hollola seuraa asuntojen olosuhteita ja lähes kaikki Hollolan Asuntotalojen vuokrakohteet on liitetty Reiot sovellukseen. Seurattavien kohteiden liittäminen Reiotiin on helppoa, sillä kaapelointeja tai muita isompia muutostöitä ei tarvita, siirrettävät anturit riittävät.

– Asuntokohteissa anturit seuraavat ilman liikkumista, lämpötilaa, hiilidioksidin määrää sekä VOC-pitoisuutta. Näin saamme tietoa siitä, vaikuttaako asukkaan tai rakennuksen käyttäjien toiminta VOC-pitoisuuksiin vai ovatko ne rakennuksista johtuvia.

– Lisämausteena meillä on Lahti Energian älykäs lämmönsäätö käytössä. Lahti Energia hyödyntää Reiotin tuottamaa tietoa säätämällä lämpötilaa sisäilmaolosuhteiden perusteella sopivaksi.

Lopputuloksena odotuksia parempi seurantajärjestelmä

Kehitystyön lopputulos on erinomainen ja Reponen suosittelee järjestelmää muidenkin kuntien ja asunto-osakeyhtiöiden käyttöön. Erityistä kiitosta saavat Reiotin hyvät valikot sekä seurantajaksojen vertailut.

– Sovelluksen käytettävyys on eritäin hyvä ja esimerkiksi vuosivertailut ovat helposti saatavilla. Lopputulos on parempi kuin mitä osattiin alkuun ajatellakaan, Reponen suitsuttaa.

Hedelmällinen yhteistyö on ollut sujuvaa ja kehitystyötä on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa, kun erilaisia tarpeita muodostuu.
– Yhteistyö Reiotin kanssa on toiminut erittäin hyvin. Meidän tarpeemme ja toiveet on huomioitu ja niitä on viety eteenpäin. Kuten energiatehokkuustekoja arvioivan kilpailuraadin arviossakin mainittiin, tämä on esimerkillinen kunnan ja yksityisen yrityksen yhteistyö energian säästöön liittyvissä asioissa, Reponen sanoo.

Reponen arvelee, että kunnan ja energiayhtiön välillä tehty kehitystyö on poikkeuksellinen pidemmälläkin aikajanalla tarkasteltuna. Yhteistyö jatkuu tiiviinä myös tulevaisuudessa, tarkoituksena on hyödyntää rajapintoja entistä monipuolisemmin tietojen siirrossa.

Hollolan Tilapalvelut

  • Vastaa erilaisten kiinteistöjen ylläpidosta ja hallinnoinnista.
  • Kiinteistöjä n. 95 000 m2
  • Hollolan Asuntotalot
  • Vuokra-asuntojen hallinointiin keskittyvä yritys
  • Asuntoja n. 30 000 m2 ja n. 450 kpl