Taloyhtiölle säästöjä viihtyisyydestä ja turvallisuudesta tinkimättä

Kiinteistötiedon hallintajärjestelmässä voi seurata taloyhtiölle merkityksellisiä asioita, kuten energiankulutusta ja olosuhteita asuntokohtaisesti.

Asunto Oy Jalkarannan-Metsä on lahtelainen 70-luvulla rakennettu taloyhtiö, josta on pidetty hyvää huolta ennakoivasti ja taloyhtiön arvoa vaalien. Tätä alleviivaa sijoittuminen Suomen paras taloyhtiö 2019 -kisassa viiden finalistin joukkoon.

Taloyhtiölle laadittiin strategia, jonka mukaan päätettiin hakea taloudellisia säästöjä asuinympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta tinkimättä sekä pitää yllä taloyhtiön kiinnostavuutta mahdollisten asunnon ostajien silmissä. Päämääränä on erottua edukseen muista taloyhtiöistä kehittämällä toimintaa rohkeasti ja pitkäjänteisesti.

Elinkaariajattelu on myös koettu yhtiössä tärkeäksi: asuinympäristöä ja kiinteistöä korjataan ja remontoidaan ennen rikkoontumisia. Taloyhtiö osallistui kestävän asumisen palveluiden kehittämiseen tarkoitettuun Askel-hankkeeseen, jossa oli mukana myös Reiot. Hankkeen myötä tarjoutui mahdollisuus testata Reiot-kiinteistötiedon analysointi- ja hallintajärjestelmää pilottina.

Asunto Oy Jalkarannan-Metsän hallituksen puheenjohtaja Eero Ravantti taustoittaa, että kaukolämpö on vuositasolla isoin yksittäinen kuluerä hoitokustannuksissa. Erityisesti tästä syystä taloyhtiössä kiinnostuttiin Reiotista, jonka tarjoaman tiedon avulla olisi mahdollista pienentää hoitokustannuksia.

– Järjestelmästä saatavan datan hyödyntäminen palvelee taloyhtiön johtamista. Taloyhtiömme tavoitteena on korkea asukastyytyväisyys, asuntojen arvon säilyminen sekä mahdollisimman matala vastiketaso. Halusimme Reiotin avulla selvittää mihin pystyisimme itse vaikuttamaan taloudellisten hyötyjen saamiseksi.

Kiinteistötiedon hallinta on helppo ottaa käyttöön

Yhtiössä on 30 asuntoa ja hoitokustannukset ovat olleet noin 110 000 euroa vuositasolla, kaukolämmön osuus kustannuksista on noin 30 000 euroa. Koska lämmitys vaikuttaa merkittävästi hoitokustannuksiin ja sitä kautta vastikkeisiin, haluttiin selvittää olisiko niihin mahdollista vaikuttaa olosuhteita seuraamalla ja optimoimalla.

Kiinteistötiedon hallintajärjestelmässä on mahdollista seurata huoneistokohtaisia lämpötiloja, joten Asunto Oy Jalkarannan-Metsässä lähdettiin selvittämään, miten tämä tieto voitaisiin valjastaa säästöiksi ja sitä myötä pienemmiksi hoitokustannuksiksi. Samalla päätettiin, että asuntojen tavoitelämpötila on jatkossa 23 astetta.

Ravantti kuvaa Reiotin käyttöönottoa helpoksi:
– Kaikkiin asuntoihin asennettiin pienet tarrakiinnitteiset anturit, jotka mittaavat lämpötiloja ja ilmankosteutta. Me olemme erityisesti huoneistolämpötiloista kiinnostuneita, koska lämmitys vaikuttaa hoitokustannuksiin merkittävästi. Sovelluksen kautta saamme käyttöömme tietoa, joka auttaa tekemään päätöksiä.

Ravantti seuraa aktiivisesti Reiotin tarjoamaa dataa ja asetetun tavoitteen toteutumista viikkotasolla. Pelkkä seuranta ei kuitenkaan ole riittävästi, vaan Ravantti painottaa myös tiedottamisen ja viestinnän merkitystä taloyhtiön tavoitteiden saavuttamisessa. Porraskäytävän infotaululta asukkaat voivat tarkastaa huoneistonsa lämpötilan tavoitteeseen verrattuna.

Kokeilujakso toi rahanarvoisia hyötyjä ja johti sopimukseen

Olosuhdeseurannan antaman tiedon pohjalta tehty päätös lämpötilan pudottamisesta, aktiivinen seuranta sekä tuloksista tiedottaminen olivat avaimia tavoitteen saavuttamiseen.

– Pudottamalla lämpötiloja muutama aste huoltomiehen kanssa tehdyillä säädöillä lämmitysveden lämpötilaan ja patteritermostaatteihin saavutettiin huomattava säästö. Lämmityskustannukset tippuivat noin 20 %, kaukolämmön noin 15 %. Reiotin tarjoamaa dataa hyödyntämällä säästöt ovat minkä tahansa kaukolämpöä käyttävän taloyhtiön saatavilla, vinkkaa Ravantti.

Kokeilujakson jälkeen Asunto Oy Jalkarannan-Metsä päätyi tekemään sopimuksen, koska Reiotista on selkeästi hyötyä taloyhtiölle.
– Reiot on erittäin käyttäjäystävällinen ja tiedot esitetään havainnollisesti. Sen ansioista olemme yksinkertaisilla toimenpiteillä saavuttaneet tavoitellut säästöt. Järjestelmän tarjoama tieto palvelee taloyhtiön johtamista, mutta pelkkä tieto ei tee autuaaksi vaan tiedon pohjalta pitää tehdä toimenpiteitä.

Ravantin mukaan Asunto Oy Jalkarannan-Metsän Reiot-kokemus on ollut suotuisa.
– Jo Askel-hankkeesta alkaen yhteistyö on ollut mutkatonta. Ja etenkin kun tavoitellut säästöt on saavutettu, on ollut helppoa olla erittäin tyytyväinen.

Taloyhtiölle kustannussäästöjä kiinteistötiedon hallintajärjestelmän avulla.
Asunto Oy Jalkarannan-Metsän hallituksen puheenjohtaja Eero Ravantti kiittelee yhteistyötä.

Asunto Oy Jalkarannan-Metsä
– Valmistunut 1977
– Asuntoja 30 kpl
– Lämmitysmuotona kaukolämpö
– Visio: turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja arvostettu taloyhtiö
– Oma tontti puistomaisessa ympäristössä
– Finalisti Suomen Paras Taloyhtiö 2019 -kilpailussa