REIOT on älykkään kiinteistöhallinnan ratkaisu kunnille

Kuntien kiinteistönvalvonnassa haasteena on usein suurten kiinteistömassojen tehokas etävalvonta.

Kunnilla on usein suuria kiinteistömassoja erilaisiin käyttötarkoituksiin ja kiinteistöjen tehokas olosuhde- ja kulutusseuranta on haastavaa tilojen moninaisuuden vuoksi. Reiot auttaa hallitsemaan kokonaisuutta kokoamalla tiedot yhteen hallintajärjestelmään, josta tarvittavat tiedot on helposti saatavilla. Reiotin antaman tilannekuvan avulla voi ennakoida ja ennaltaehkäistä vikatiloja, mittavia remontteja sekä parantaa energiatehokkuutta ja huolehtia sisäilman laadusta.

Reiotin avulla kunnat voivat valvoa ja hallita kiinteistöjään etäluettuun, reaaliaikaiseen faktatietoon perustuen. Reiot sopii käytettäväksi kaikenlaisissa kiinteistöissä ja palvelun käyttöönotto on vaivatonta ja kustannustehokasta nykyisiin järjestelmiin liitettävien mittausantureiden avulla.

Kattava näkymä kiinteistöihin

Reiotissa voi seurata useiden kiinteistöjen kulutusta ja olosuhteita samassa sovelluksessa, joten tietoja ei enää tarvitse hakea useasta paikasta vaan toiminnan priorisointi on jouhevaa. Reiotin palvelut antavat luotettavaa tietoa kiinteistöjen tilanteesta, joten kehitettävät kiinteistöt on helppo tunnistaa. Yhteen paikkaan kootut tiedot helpottavat myös kehitystoimenpiteiden suunnittelua sekä tarvittavien huoltojen toteuttamista.

Kulutusseuranta auttaa energiatehokkuuden optimoinnissa ja sen avulla voi löytää säästökohteita. Olosuhdeseurannan mittaustiedon avulla puolestaan voidaan esimerkiksi koulujen energiansäästötoimenpiteet ja lämpötila mitoittaa sopivaksi ihmisille ja koulurakennuksille.

Reiotin raportointityökalun avulla tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset on helppo todentaa esimerkiksi energiatehokkuusopimusten vaatimusten mukaan. Seuranta myös kertoo paljonko ilmanvaihdon säätäminen on vaikuttanut energiankulutukseen, lämpötiloihin, hiilidioksidin ja kosteuden määrään, paine-eroihin sekä VOC-pitoisuuksiin.

Reiotin tarjoaman tiedon pohjalta voidaan tehdä kunnan kiinteistöjen elinkaarta pidentäviä ja energiansäästöä tehostavia kiinteistönhallinnan ratkaisuja sekä toimenpiteitä turvallisesti.

Reiot taipuu moneen tarkoitukseen

Reiot on monipuolinen sovellus, jota voidaan räätälöidä tarpeen mukaan. Reiotia voi hyödyntää esimerkiksi:

  • kiinteistöjen energian- ja vedenkulutuksen seurantaan
  • energian- ja vedenkulutuksen raportointiin
  • sisäilmaolosuhteiden mittaamiseen ja raportointiin
  • kehitystoimenpiteiden suunnitteluun ja koordinointiin
  • ennakoivan huollon suunnitteluun ja toteutukseen
  • pitkän tähtäimen suunnitteluun

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Energianerokas ratkaisu kehitettiin kunnan tarpeisiin

Kiinteistötiedon hallintajärjestelmä Reiot on energianerokas ratkaisu kuntien tarpeisiin. Raportit sekä seuranta keskitetysti samassa paikassa.
Lue lisää