REIOT on älykkään kiinteistöhallinnan ratkaisu kunnille

Kuntien kiinteistönvalvonnassa haasteena on usein suurten kiinteistömassojen tehokas etävalvonta.

Kunnilla on usein suuria kiinteistömassoja, joiden tehokas olosuhde- ja kulutusseuranta on haastavaa. Reiotin avulla kunnat voivat valvoa ja hallita kiinteistöjään etäluettuun, reaaliaikaiseen faktatietoon perustuen.

Reiotin tarjoaman mittaustiedon avulla voidaan esimerkiksi koulujen energiansäästötoimenpiteet ja lämpötila mitoittaa sopivaksi ihmisille ja koulurakennuksille. Esimerkiksi ilmanvaihdon säätöjen vaikutukset energiankulutukseen, lämpötiloihin, hiilidioksidin ja kosteuden määrään, paine-eroihin sekä VOC-pitoisuuksiin nähdään Reiotin avulla.

Reiotin tarjoaman tiedon pohjalta voidaan tehdä kunnan kiinteistöjen elinkaarta pidentäviä ja energiansäästöä tehostavia kiinteistönhallinnan ratkaisuja sekä toimenpiteitä turvallisesti.