Tunne taloyhtiösi - luotettavaa tietoa kiinteistön tilanteesta

Reiot on älykäs kiinteistötiedon hallintajärjestelmä, joka mittaa kiinteistön asumisolosuhteita sekä veden- ja energiankulutusta.

Kohtuulliset asumiskustannukset, terveelliset olosuhteet sekä kiinteistön arvon säilyminen ovat asukkaille ja osakkaille tärkeitä. Oma asunto on monelle elämän suurin ja tärkein sijoitus. Turvalliset ja miellyttävät asuinolosuhteet ovat ensiarvoisen tärkeitä, taloudellista näkökulmaa unohtamatta.

Taloyhtiön hallituksella on merkittävä vastuu yhteisestä omaisuudesta ja olosuhteista. Helppokäyttöinen Reiot-järjestelmä tuo mitattua tietoa päätöksenteon tueksi ja koostaa mittaustiedot helposti saataville. Reiot antaa faktatietoa, kun keskustellaan vaikkapa asuntojen lämpötiloista ja niiden vaikutuksesta taloyhtiön kustannuksiin. Asunto Oy Jalkarannan-Metsä sai merkittävät kustannussäästöt taloyhtiölle Reiotin seurantapalveluiden avulla.

Reiot auttaa ehkäisemään kiinteistön vikatiloja ja mittavia remontteja sekä parantaa kiinteistösi energiatehokkuutta. Reiotissa voidaan seurata

  • huoneistojen lämpötiloja
  • ilmankosteutta
  • hiilidioksidiarvoja
  • veden- ja energiankulutusta

Reiotiin saa myös hälytyspalvelun poikkeamista. Järjestelmä voidaan räätälöidä tarpeen mukaan.

Valistuneita päätöksiä faktatietoon pohjaten

Reiotiin kootun tiedon pohjalta on helppo parantaa kiinteistön tai useampien kiinteistöjen energiatehokkuutta ja sisäilman laatua sekä edistää kohtuullista vedenkulutusta.

Jatkuvalla mittauksella voidaan helposti todentaa, miten investoinnit ja toimenpiteet vaikuttavat kiinteistön olosuhteisiin ja kulutukseen. Reiotissa voi vertailla, millainen tilanne oli ennen ja millainen se on toimenpiteen jälkeen.

Suunnitelmallisuutta taloyhtiön hoitoon

Taloyhtiön tulevaisuuden suunnittelu helpottuu, kun on jatkuvaa mittausdataa kiinteistön olosuhteista ja energiankulutuksesta. Jatkuvan seurannan avulla kiinteistön korjaukset voi suunnitella todelliseen tarpeeseen perustuen.  Seuranta auttaa esimerkiksi ennakoimaan kosteudesta aiheutuvia ilmanvaihdon ongelmia.

Mittaustulosten perusteella voi asettaa tulevaisuuteen tavoitteita pienemmästä kulutuksesta, jotta asumiskustannuksissa voidaan saada aikaan säästöjä esimerkiksi kiinteistön energiatehokkuutta parantamalla.

Ohjaa toimenpiteet oikeisiin paikkoihin

Reiotissa voidaan seurata olosuhteita ja energiankulutusta asuntokohtaisesti. Näin on helppo päästä käsiksi poikkeamiin ja keskittää toimenpiteet oikeisiin kohteisiin mittaustulosten perusteella. Näin voidaan välttää esimerkiksi koko kiinteistöä koskevien säätöjen tekeminen.

Reiot ei vaadi isoja investointeja

Reiotin käyttöönotto on erittäin helppoa, sillä kaapelointeja tai isompia laiteinvestointeja ei tarvita. Siirrettävät anturit toimivat kiinteistön nykyisissä järjestelmissä ja antureita voi siirtää tarpeen mukaan. Antureiden mittaustulokset ovat tarkasteltavissa helppokäyttöisessä sovelluksessa, josta seurantatiedot voidaan jakaa halutuille sidosryhmille.

Reaaliaikaista asukasviestintää infonäytöllä

Reiotin mittausdataa voidaan näyttää reaaliaikaisesti asukkaille porraskäytävään sijoitettavalla infonäytöllä. Infonäytön visuaalisesta esitystavasta asukkaan on helppo havaita, millaiset olosuhteet kiinteistössä on tai minkä verran energiaa ja vettä kulutetaan. Infonäytön tiedot eivät näytä yksittäisten asuntojen tietoja, joten yksityisyyden suoja on turvattu.

Reiot-palvelu taloyhtiöille

  • luotettavaa faktaa päätösten ja suunnitelmien tueksi
  • kustannussäästöjä kohdistamalla toimenpiteet oikein
  • ylimitoitettujen toimenpiteiden välttäminen
  • lisää ymmärrystä toimenpiteiden vaikutuksesta kustannuksiin
  • helppo ja vaivaton käyttöönotto

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Taloyhtiölle säästöjä viihtyisyydestä ja turvallisuudesta tinkimättä

Taloyhtiö säästää kiinteistötiedon hallintajärjestelmän avulla viihtyisyydestä ja turvallisuudesta tinkimättä.
Lue lisää