Älykkään Reiot-järjestelmän avulla voidaan

  • mitata yksittäisen sekä kokonaisen kiinteistömassan kiinteistön tietoja etänä ajasta ja paikasta riippumatta
  • johtaa kiinteistöä tietoon pohjautuen
  • säästää aikaa keskitetyn kiinteistötiedon hallinnan avulla
  • lisätä ymmärrystä kiinteistön tilasta ja toimenpiteiden vaikutuksista esimerkiksi kustannustehokkuuteen
  • mitoittaa toimenpiteet järkevästi ja kohdentaa oikeisiin paikkoihin
  • ehkäistä ja ennakoida mahdollisia kiinteistön vikatiloja tai mittavia remontteja
  • optimoida kiinteistön energiatehokkuus.

Kiinteistönseurannassa Reiot mahdollistaa asetetun raja-arvopoikkeaman hälytyksen sekä auttaa paikallistamaan ongelmakohdan kiinteistössä anturi- ja mittaritasolla.

Reiot tuo kiinteistönhallintaan automaatiota ja ennakoitavuutta

Reiotin avulla kiinteistöistä saadaan reaaliaikaisen tiedon lisäksi vertailtavaa historiadataa, joiden pohjalta voidaan ennakoida tulevia remontteja tai optimoida kiinteistön energiatehokkuutta. Reiot säästää aikaa olosuhteiden ja kulutuksen etäluennan avulla ja tehostaa kiinteistöjen johtamista.

Älykkään Reiot-järjestelmän hyötyihin lukeutuvat myös mahdolliset kiinteistöjen erilaisten olosuhteiden mitattavuuden mukaan tuovat energia- ja kustannussäästöt. Tehokkaalla kiinteistönhallinnalla voidaan myös vähentää kiinteistön ympäristövaikutuksia.