Infonäytöillä näkymätön näkyväksi

Infonäytöillä voidaan viestiä asukkaille ja kiinteistöjen käyttäjille vallitsevista olosuhteista ja tehdä näkymätön näkyväksi. Työpaikoilla, virastoissa ja kouluissa voidaan infonäytöllä kertoa esimerkiksi sisäilman lämpötila, hiilidioksidipitoisuus, VOC-arvot ja pienhiukkaset.

Kun vaikkapa ilmanlaadusta kertovia mittauksia annetaan reaaliajassa asukkaille tai muille kiinteistön käyttäjille, he kokevat, että aiheeseen suhtaudutaan sen vaatimalla vakavuudella ja heidän hyvinvoinnistaan välitetään.

Infonäytöt tukevat myös kiinteistön ympäristöystävällistä imagoa. Näytöillä voidaan vaikkapa kertoa kiinteistön aurinkopaneelien tuotto, jos kiinteistössä on aurinkosähköjärjestelmä.

Infonäytöillä voidaan tehokkaasti viestiä asukkaille ja kiinteistöjen käyttäjille vallitsevista olosuhteista.
Infonäytöillä voidaan tehokkaasti viestiä asukkaille ja kiinteistöjen käyttäjille vallitsevista olosuhteista.