Reiot on älykkään kiinteistöhallinnan ratkaisu yritysten kiinteistöille

Yritysten kiinteistöissä on oltava laadukkaat olosuhteet mm. tuotanto-, varasto-, työ- ja myymälätiloissa. Samanaikaisesti on kiinnitettävä erityistä huomiota kustannus- ja energiatehokkuuteen. Reiotin avulla nämä voidaan optimoida.

Suurten kiinteistömassojen energiankulutuksen optimointi voi olla haastavaa, kun samalla olosuhteiden on oltava sopivat ihmisille, varastoitaville tuotteille ja rakenteille.

Reiotin älykäs reaaliaikainen mittausjärjestelmä ja raportointi tarjoavat tarvittavaa tietoa koko kiinteistömassasta päätöksenteon ja ohjauksen tueksi. Tieto on koottuna yhteen käyttöliittymään, jota pääsee tarkastelemaan vaikkapa matkapuhelimella.

Mittauksiin voidaan myös asettaa hälytykset, jotta tieto hälytysrajan ylityksestä saadaan heti.

Edullinen keino säästää kustannuksissa

Reiotin antureiden asennus on yksinkertaista ja edullista, sillä langaton ratkaisu ei vaadi kallista kaapelointia. Langattomat anturit toimivat myös sähkökatkon aikana, jolloin ei jää arvailun varaan, ovatko vaikkapa kylmäsäilytystilat pysyneet riittävän viileinä.

Yritys voi säästää kustannuksissa tuntuvia summia, kun olosuhteita ja energiankulutusta seurataan ja optimoidaan faktatietoon perustuen. Reiotin mittaustiedoilla voidaan varmistaa, että tiloissa on edelleen rakenteille ja ihmisille terveet olosuhteet, kun samanaikaisesti optimoidaan lämmitys ja ilmanvaihto. Myös kauppojen kylmälaitteiden optimaalinen toiminta ja energiatehokkuus voidaan saavuttaa ja ylläpitää vain jatkuvalla seurannalla, jonka Reiot mahdollistaa. Reiotin avulla paikallistetaan mahdolliset ongelmat kiinteistössä ja näin ollen vältytään ylimitoitetuilta remonteilta.

Otathan yhteyttä niin keskustellaan, miten Reiot voisi olla avuksi teidän yritykselle!

Asiakasviestintää infonäytöllä

Yrityskiinteistössä voidaan visuaalisella infonäytöllä kertoa asiakkaille esimerkiksi kiinteistön

  • aurinkopaneelien tuottama aurinkoenergian määrä, jos kiinteistössä on oma aurinkovoimala
  • energiankulutus ja sen kehitys
  • olosuhteet, kuten sisäilman lämpötila ja kosteus tai hiilidioksidin määrä ilmassa

Esimerkki: Reiot kylpylähotellissa

Kylpylähotelli on oiva esimerkki siitä, mihin kaikkeen Reiot taipuu. Reiotiin tuotavissa olevat tiedot eivät toki rajoitu tässä mainittuihin.

Reiotiin kerätyllä tiedolla varmistetaan, että hotellin olosuhteet säilyvät miellyttävinä ja terveellisinä, kun samalla parannetaan kustannus- ja energiatehokkuutta säätämällä lämmitys ja ilmanvaihto sopiviksi. Myös sähkön- ja vedenkulutusta voidaan seurata Reiotissa, jolloin on mahdollista todeta vedensäästötoimenpiteiden vaikutus tai tunnistaa, mihin sähköä kuluu ja mahdollisesti vaikuttaa kulutukseen.

Vaikkapa hotellin keittiössä voidaan myös elintarviketurvallisuutta parantaa, kun kylmäsäilytystilojen lämpötilaa seurataan jatkuvasti ja mittaushistoriasta on helposti nähtävissä, onko lämpötila pysynyt vaaditulla tasolla. Mittauksiin voidaan myös asettaa hälytykset, jolloin tieto hälytysrajan ylityksestä tulee automaattisesti. Sähkökatkotkaan eivät haittaa Reiotin langattomia antureita.

Kylpylän puoli

Kylpylän puolella on suuri energiankulutus ja kosteuskuorma, joten rakenteilta vaaditaan paljon. Laadukkaan asiakaskokemuksen takaamiseksi allasvesien tulee olla sopivan lämpöisiä ja allasalueen ilman lämpötilan, kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden miellyttävällä tasolla. Myös vaikkapa saunojen olosuhteita voidaan valvoa.

Kävijälaskurilla nähdään esimerkiksi tyypilliset asiakasmäärät eri kellonaikoina ja viikonpäivinä. Liiketunnistimella voidaan varmistaa, ettei tiloihin jää ketään sulkemisajan jälkeen.

Infonäytöillä asiakkaille voidaan kertoa vaikkapa altaiden lämpötilat, ilmanlaatu tai kuinka vauhdikkaasti vesiliukumäkeä lasketaan.

Hotellin puoli

Kuten kylpylän puolella, on hotellin muissakin tiloissa oltava laadukkaat olosuhteet, kustannus- ja energiatehokkuutta unohtamatta. Hyvät asiakaskokemukset edistävät hotellin mainetta ja menestystä, joten majoittujille kannattaa tarjota sopiva huoneilman lämpötila, ilmankosteus ja hiilidioksiditaso. Reiotissa voidaan seurata, onko kussakin tilassa tai hotellihuoneessa pysytty halutuissa olosuhteissa, ja tarvittaessa korjata tilanne.

Infonäyttöjä voidaan sijoittaa vaikkapa hotellin aulaan ja hyödyntää hotellihuoneiden televisioita samalla infonäyttöinä. Näin asiakkaille voidaan viestiä hotellin laadukkuudesta helposti.