Reiot on älykkään kiinteistöhallinnan ratkaisu kiinteistöille

Yritysten kiinteistöissä on oltava laadukkaat olosuhteet mm. tuotanto-, varasto-, työ- ja myymälätiloissa. Samanaikaisesti on kiinnitettävä erityistä huomiota kustannus- ja energiatehokkuuteen. Keskitetty olosuhde- ja kulutusseuranta auttavat optimoimaan energiatehokkuutta ja sisäilmaa kiinteistön käyttötarpeen mukaan.

Suurten kiinteistömassojen energiankulutuksen optimointi voi olla haastavaa, kun samalla olosuhteiden on oltava sopivat ihmisille, varastoitaville tuotteille ja rakenteille. Faktoihin pohjautuva kiinteistönhallinta tukee tuottavaa kiinteistösijoittamista ja voi nostaa kiinteistön arvoa, kun huollot ja korjaukset osataan mitoittaa ja kohdentaa oikein.

Reiotin älykäs reaaliaikainen mittausjärjestelmä ja raportointi tarjoavat tarvittavaa tietoa päätöksenteon ja ohjauksen tueksi. Tieto on koottuna yhteen käyttöliittymään, jota pääsee tarkastelemaan vaikkapa matkapuhelimella. Havainnolliset raportit ja vertailutiedot auttavat ennakoimaan ja suunnittelemaan tulevia tarpeita liikekiinteistöissä.

Mittauksiin voidaan myös asettaa hälytykset, jotta tieto hälytysrajan ylityksestä saadaan heti.

Ilmanvaihdon optimoinnilla kustannussäästöjä ja terve sisäilma

Reiot auttaa optimoimaan ilmanvaihdon siten, että sisäilman laatu on tilassa oleskeleville ihmisille ja rakenteille hyvä, mutta ilmanvaihto ei ole niin voimakas, että lämpöä karkaisi liikaa.

Heikon ilmanvaihdon myötä ilmankosteus kasvaa ja rakenteet saattavat altistua mm. homeelle, mistä seuraa sisäilmaongelmia. Myös hiilidioksidin määrä hengitysilmassa kasvaa ja hapen määrä laskee, mikä aiheuttaa tukalan olon lisäksi päänsärkyä.

Ilmanvaihto voidaan optimoida tuntitasolla, jolloin ilmanvaihto ei ole liian kovalla rakennuksen ollessa tyhjillään tai liian pienellä, kun rakennuksessa on ihmisiä. Kunkin tunnin keskimääräinen kuormitus saadaan Reiotin mittauksilla hyvin selville, ja sen vaihtelua voidaan seurata.

Tilannekuva kiinteistöistä kustannustehokkaasti

Jatkuvalla seurannalla voi varmistua, että kiinteistöissä on teknisesti kaikki kunnossa niin olosuhteiden kuin kulutuksenkin puolesta. Reiot hälyttää, jos mittaustulokset poikkeavat asetetuista raja-arvoista vaikkapa vesivuodon vuoksi. Hollolan kunta hyödyntää Reiotia niin olosuhdeseurantaan kuin kulutusseurantaankin.

Reiotin raportoinnin avulla voi todentaa kiinteistöissä tehtyjen toimenpiteiden vaikutus vaikkapa kiinteistön energiatehokkuuteen tai paljonko säästöjä on saatu säätötoimenpiteillä aikaiseksi. Reiot on myös kestävän kehityksen mukainen ratkaisu, sillä mittausdata saadaan kiinteistön nykyisistä järjestelmistä.

Luotettavaa tietoa päätöksiä varten

Mittausdata kertoo kiinteistön tilasta reaaliaikaisesti, näin ollen on mahdollista havaita korjaustarpeet ennakoivasti ja kiinteistön arvosta huolehtien. Reiotin raportit ovat havainnollisia ja niiden käyttö on mutkatonta, esimerkiksi vertailutietojen hakeminen halutulta aikajaksolta on helppoa. Järjestelmästä saa myös jaettua raportit halutuille sidosryhmille ja lisättyä tietoisuutta kiinteistöjen tilasta.

Reiotin avulla voit liitä varmistua siitä, että kiinteistön tekniikka toimii kuten pitääkin. Kiinteistöjen mahdolliset kehitys- ja huoltotoimenpiteet voidaan suunnitella faktatietoon perustuen. Seuranta auttaa reagoimaan ennakoivasti ja näin pidentää kiinteistön käyttöikää.

Keskitetty kiinteistötiedon hallintajärjestelmä säästää aikaa

Reiot kokoaa kiinteistöjen tiedot yhteen paikkaan helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi, joten tiedot ovat aina ketterästi käden ulottuvilla. Tietojen hakeminen, vertailu ja hyödyntäminen on nopeaa, kun mittaustiedot ovat saatavilla samasta sovelluksesta. Kiinteistöjen kulutusta ja olosuhteita voi selvittää helposti myös etänä.

Keskitetty tiedonhallintajärjestelmä säästää aikaa ja auttaa priorisoimaan töitä tiedon avulla.

Varmistaa käyttäjätyytyväisyyden

Kiinteistön käyttäjätyytyväisyys mahdollistaa paremmat tuotot sijoitukselle. Olosuhdeseurannan avulla voi selvittää ja säätää sisäilmaolosuhteet kiinteistön käyttötarkoitukseen sopivaksi. Hyvät sisäilmaolosuhteet pitävät käyttäjät tyytyväisinä ja auttavat ylläpitämään kiinteistön käyttösuhdetta.

Sisäilmaolosuhteilla on tutkitusti myös terveysvaikutuksia, ja seurannan avulla voi varmistua siitä, että kiinteistö on turvallinen käyttäjilleen.

Edullinen keino säästää kustannuksissa

Reiotin antureiden asennus on yksinkertaista ja edullista, sillä langaton ratkaisu ei vaadi kallista kaapelointia. Langattomat anturit toimivat myös sähkökatkon aikana, jolloin ei jää arvailun varaan, ovatko vaikkapa kylmäsäilytystilat pysyneet riittävän viileinä.

Yritys voi säästää kustannuksissa tuntuvia summia, kun olosuhteita ja energiankulutusta seurataan ja optimoidaan faktatietoon perustuen. Reiotin mittaustiedoilla voidaan varmistaa, että tiloissa on edelleen rakenteille ja ihmisille terveet olosuhteet, kun samanaikaisesti optimoidaan lämmitys ja ilmanvaihto. Myös kauppojen kylmälaitteiden optimaalinen toiminta ja energiatehokkuus voidaan saavuttaa ja ylläpitää vain jatkuvalla seurannalla, jonka Reiot mahdollistaa. Reiotin avulla paikallistetaan mahdolliset ongelmat kiinteistössä ja näin ollen vältytään ylimitoitetuilta remonteilta.

Otathan yhteyttä niin keskustellaan, miten Reiot voisi olla avuksi teidän yritykselle!

Asiakasviestintää infonäytöllä

Yrityskiinteistössä voidaan visuaalisella infonäytöllä kertoa asiakkaille esimerkiksi kiinteistön

  • aurinkopaneelien tuottama aurinkoenergian määrä, jos kiinteistössä on oma aurinkovoimala
  • energiankulutus ja sen kehitys
  • olosuhteet, kuten sisäilman lämpötila ja kosteus tai hiilidioksidin määrä ilmassa

Esimerkki: Reiot kylpylähotellissa

Kylpylähotelli on oiva esimerkki siitä, mihin kaikkeen Reiot taipuu. Reiotiin tuotavissa olevat tiedot eivät toki rajoitu tässä mainittuihin.

Reiotiin kerätyllä tiedolla varmistetaan, että hotellin olosuhteet säilyvät miellyttävinä ja terveellisinä, kun samalla parannetaan kustannus- ja energiatehokkuutta säätämällä lämmitys ja ilmanvaihto sopiviksi. Myös sähkön- ja vedenkulutusta voidaan seurata Reiotissa, jolloin on mahdollista todeta vedensäästötoimenpiteiden vaikutus tai tunnistaa, mihin sähköä kuluu ja mahdollisesti vaikuttaa kulutukseen.

Vaikkapa hotellin keittiössä voidaan myös elintarviketurvallisuutta parantaa, kun kylmäsäilytystilojen lämpötilaa seurataan jatkuvasti ja mittaushistoriasta on helposti nähtävissä, onko lämpötila pysynyt vaaditulla tasolla. Mittauksiin voidaan myös asettaa hälytykset, jolloin tieto hälytysrajan ylityksestä tulee automaattisesti. Sähkökatkotkaan eivät haittaa Reiotin langattomia antureita.

Kylpylän puoli

Kylpylän puolella on suuri energiankulutus ja kosteuskuorma, joten rakenteilta vaaditaan paljon. Laadukkaan asiakaskokemuksen takaamiseksi allasvesien tulee olla sopivan lämpöisiä ja allasalueen ilman lämpötilan, kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden miellyttävällä tasolla. Myös vaikkapa saunojen olosuhteita voidaan valvoa.

Kävijälaskurilla nähdään esimerkiksi tyypilliset asiakasmäärät eri kellonaikoina ja viikonpäivinä. Liiketunnistimella voidaan varmistaa, ettei tiloihin jää ketään sulkemisajan jälkeen.

Infonäytöillä asiakkaille voidaan kertoa vaikkapa altaiden lämpötilat, ilmanlaatu tai kuinka vauhdikkaasti vesiliukumäkeä lasketaan.

Hotellin puoli

Kuten kylpylän puolella, on hotellin muissakin tiloissa oltava laadukkaat olosuhteet, kustannus- ja energiatehokkuutta unohtamatta. Hyvät asiakaskokemukset edistävät hotellin mainetta ja menestystä, joten majoittujille kannattaa tarjota sopiva huoneilman lämpötila, ilmankosteus ja hiilidioksiditaso. Reiotissa voidaan seurata, onko kussakin tilassa tai hotellihuoneessa pysytty halutuissa olosuhteissa, ja tarvittaessa korjata tilanne.

Infonäyttöjä voidaan sijoittaa vaikkapa hotellin aulaan ja hyödyntää hotellihuoneiden televisioita samalla infonäyttöinä. Näin asiakkaille voidaan viestiä hotellin laadukkuudesta helposti.