Älykäs palovaroitinjärjestelmä parantaa kiinteistön turvallisuutta

Reiotin älykäs palovaroitinjärjestelmä auttaa vastaamaan vuoden 2024 alussa uudistuvan pelastuslain velvoitteisiin. Uudessa pelastuslaissa vastuu palovaroittimista on kiinteistön omistajalla, käytännössä esimerkiksi taloyhtiöt vastaavat asuntojen palovaroitinten kunnosta. Reiotin älykkään palovaroitinjärjestelmän avulla koko taloyhtiön palovaroitinten toimintakunnosta on helppo huolehtia keskitetysti.

Älykäs palovaroitinjärjestelmä parantaa kiinteistön turvallisuutta ilmoittamalla varoittimien mahdollisista vioista ja häiriöistä, lisäksi sen keräämää tietoa voidaan hyödyntää myös taloautomaation tarpeisiin sekä sisäolosuhteiden säätämiseen.

Älykäs palovaroitinjärjestelmä palvelee erityisesti taloyhtiöitä. Reiot auttaa hallinnoimaan ja valvomaan kaikkia kiinteistön palovaroittimia ja kokoaa tiedon yhteen paikkaan:

• Loki varoittimien testauksista ja hälytyksistä
• Ilmoitukset mahdollisista laitevioista ja varoitinten irrotuksesta kannasta
• Palovaroitinten kunnon valvota 24/7   ilmoitukset vioista
• Ilmoitukset mahdollisista laitevioista
• Monianturointi mahdollistaa savun, kosteuden, lämmön jne. seurannan
• Varoittimet ovat ketjutettavissa (kaikki ketjutetut laitteet hälyttävät, kun vaara havaitaan)

Reiot palovaroitinjärjestelmän asuntokohtainen kuukausihinnoittelu on selkeä ja helposti ennakoitavissa.

Älykkään palovaroitinjärjestelmän hyödyt:

• Palovaroittimet ovat 24/7 kunnossa ja taloyhtiö on tietoinen niiden tilasta
• Keskitetty hankinta helpottaa laitteiden uusimista
• Ulkopuolisten ei tarvitse suorittaa testausta asukkaiden huoneistoissa
• Akku kestää koko laitteen teknisen toimintaiän (10 vuotta) – paristoja ei tarvitse vaihtaa
• Kiinteistön haltija tai sen edustaja voivat tarkastella laitteiden kuntoa ja historiadataa
• Laaja valvonta parantaa koko kiinteistön turvallisuustasoa

Palovaroittimen lisälaitteet näkö- ja kuulovammaisille auttavat paloturvallisuuden ylläpidossa, etäohjain puolestaan helpottaa hälyttimen testausta sekä käyttöä.