Palovaroittimen lisälaitteet täydentävät paloturvallisuutta

 

Palovaroittimen lisälaitteet täydentävät palovaroitinta toiminnallisuuksilla, jotka helpottavat hälytyksen havaitsemista ja varoittimen käyttöä. Lisälaitteita on saatavilla niin henkilöiden kuin rakennustenkin erityistarpeisiin ja lisälaitteet voidaan liittää Reiotin älykkääseen palovaroitinjärjestelmään. Reiotin järjestelmässä myös lisälaitteiden toimintakuntoa ja käyttölokia voi seurata keskitetysti.

Palovaroittimen lisälaitteet on suunniteltu parantamaan turvallisuutta sekä helpottamaan paloturvallisuuden ylläpitoa normaalin palohälyttimen ohessa.

 

Palovaroittimen lisälaitteet näkövammaisille ja kuulovammaisille

Reiotin älykkääseen palovaroitinjärjestelmään voidaan liittää lisälaitteita, jotka helpottavat hälytyksen havainnointia erilaisilla ärsykkeillä. Lisälaitteiden avulla hälytykseen voidaan esimerkiksi liittää visuaalisia tehosteita, kuten vilkkuvia valoja, tai tuntoaistiin perustuvia tehosteita, kuten värinää.

Lisälaitteiden tuottamat ärsykkeet tuovat lisäturvaa heikosti näkeville tai kuuleville. Kuulovammaisille suositeltavia lisälaitteita ovat kirkkaat vilkkuvalot sekä tärinäilmaisin, joka auttaa havaitsemaan hälytyksen myös esimerkiksi nukkuessa. Lisälaitteen avulla myös hälytysääntä voidaan korottaa jopa 110 desibeliin, jotta esimerkiksi huonokuuloiset pystyvät havaitsemaan hälytyksen.

 

Etäohjain helpottaa paloturvallisuuden ylläpitoa

Palovaroittimen etäohjain on käytännöllinen lisälaite erityisesti liikuntarajoitteisille ja ikäihmisille, lisäksi se tarjoaa käyttömukavuutta paloturvallisuuden hallintaan niissä kohteissa, joissa palovaroittimia on useita. Etäohjain mahdollistaa nopean reagoinnin ja on kätevä apuväline palohälyttimen toimintoihin korkeissa tiloissa.

Etäohjaimen avulla palovaroittimen voi esimerkiksi sammuttaa nopeasti, mikäli hälytys on turha. Etäohjain helpottaa myös varoittimen kytkemistä päälle tai pois päältä ja toimintakunnon testaaminenkin onnistuu helposti lattiatasolta.

 

Kiinteistön paloturvallisuuden parantaminen

Palovaroittimet lisälaitteineen ovat olennainen ja lakisääteinen osa paloturvallisuutta. Niiden lisäksi on hyvä huolehtia kiinteistön paloturvallisuudesta esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä:

– tarkista ja huolla palovaroittimet ja niiden lisälaitteet sekä sammutusvälineet säännöllisesti
– laadi selkeät evakuointisuunnitelmat ja ohjeistukset
– merkitse poistumistiet ja huolehdi hätävalaistuksesta
– hanki kiinteistöön automaattinen sammutusjärjestelmä tai riittävä palosammutuskalusto ja opasta sen käyttöön
– tiedota kiinteistössä asuvia tai sitä käyttäviä paloturvallisuudesta

Reiotin älykäs palovaroitinjärjestelmä auttaa paloturvallisuuden ylläpidossa keskitetysti.