Kulutusseuranta auttaa hallitsemaan energiankäyttöä

Reiot kulutusseuranta-palvelu mahdollistaa energian ja veden kulutuksen seurannan vaivattomasti missä ja milloin vain. Olipa kyseessä yksittäinen kiinteistö tai useampi kiinteistökohde,  kulutusseuranta tarjoaa näkymän kulutustietoihin helppokäyttöisessä sovelluksessa. Selkeät mittarit ja havainnolliset graafit antavat arvokasta tietoa, joiden avulla voit säästää kustannuksista esimerkiksi kiinteistön energiatehokkuutta parantamalla.

Tiedot auttavat tunnistamaan mahdollisuudet kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseen ja kustannussäästöihin. Reiot kulutusseurannan avulla pystyt tarkastelemaan ja todentamaan energiatehokkuutta edistävien toimenpiteiden sekä säätöjen vaikutuksen kulutukseen ja tekemään tietoon pohjautuvia päätöksiä. Kulutusseuranta antaa tärkeää tietoa esimerkiksi kiinteistön huolto- tai korjaustarpeista sekä mahdollisista ongelmista. Jatkuvan seurannan avulla kiinteistön tarpeet voidaan ennakoida ja huoltotoimenpiteet tehdä ajoissa.

Kulutusseuranta kertoo vaivattomasti kiinteistön energian ja veden kulutuksen. Reiot kulutusseurannassa voit myös valita haluamasi ajanjakson ja vertailla kulutusta aiempaan dataan. Vertailukelpoisuus säilyy säävaihteluista huolimatta, sillä kaukolämmön kulutusseurannassa tehdään sääkorjaus eli normeeraus.

Kulutusseuranta hälyttää välittömästi, mikäli kulutus nousee asetettujen raja-arvojen yli tai mittaustuloksissa on havaittavissa vikaa tai poikkeamia.

Seuraa myös energian tuottamista

Reiot kulutusseurantaan saadaan liitettyä myös energian tuottamiseen rakennetut järjestelmät, kuten aurinkopaneelit. Tämän ansioista esimerkiksi aurinkopaneelien tuottamaa energiaa voidaan seurata suoraan sovelluksessa siinä missä kulutustakin.

Kulutusseuranta on nykyaikainen ratkaisu energiatehokkuuden seurantaan ja hallintaan kiinteistöissä.

Reiot kulutusseurannan hyödyt

  • kiinteistön energiatehokkuuden optimointi tiedon avulla
  • havainnolliset raportit ja vertailut helposti saatavilla
  • selkeät mittarit antavat faktoja päätösten tueksi
  • energian tuotanto on mahdollista liittää seurantaan
  • ajantasainen tilannekuva kiinteistöjen tilanteesta aina saatavilla

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Reiot toi mittausdatan Asunto Oy Kajaanselän ulottuville

Reiot säästää taloyhtiöltä rahaa, aikaa ja energiaa. Anturien avulla voidaan paikantaa mahdollisen ongelman juurisyy, oli se sitten patteriverkoston epätasapaino, vuotavat...
Lue lisää