Huolehdi kiinteistön käyttömukavuudesta ja turvallisuudesta

Sisäilmaolosuhteet vaikuttavat merkittävästi kiinteistön käyttömukavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen, mutta myös esimerkiksi kustannuksiin. Reiot olosuhdeseuranta tuottaa jatkuvaa reaaliaikaista tietoa kiinteistön sisäilmasta. Mittaustulosten ja raportit toimivat apuna kiinteistön kehitystoimenpiteiden ja ennakoivan huollon suunnittelussa, jotta kiinteistön käyttö on turvallista ja viihtyisää.

Datan pohjalta kiinteistön sisäolosuhteita voi optimoida säätämällä lämmitysenergiaa sekä ilmanvaihtoa, jolloin energiatehokkaasti varmistetaan aina paras mahdollinen olosuhde tiloja käytäville ihmisille. Reiot olosuhdeseuranta mittaa, säätää ja ilmoittaa poikkeamista haluamillesi sidosryhmille. Seurantatiedot ovat aina helposti saatavilla yhdessä paikassa.

Reiot palvelut perustuvat skaalautuviin avoimiin rajapintoihin, joten käyttöönotto on hyvin helppoa eikä vaadi isoja investointeja. Ratkaisu toimii itsenäisesti tai osana jo aikaisemmin asiakkaalle rakennettua infrastruktuuria. Reiot sovellukseen liitettävät langattomat anturit on helppo ottaa käyttöön halutuissa tiloissa ilman asennustöitä. Anturit mittaavat esimerkiksi sisätilojen lämpötilaa, kosteutta ja hiilidioksiditasoa.

Sisäilman laatuun kannattaa investoida

Sisäilmalla on vaikutusta moniin asioihin, kuten terveyteen, vireystilaan, kiinteistön ympäristövaikutuksiin ja turvallisuuteen.  Reiotin olosuhdeseuranta on hyvä työkalu sisäilman tarkkailuun. Mittareiden ja raporttien avulla on mahdollista optimoida olosuhteet käyttötilanteeseen sopivaksi ja energiatehokkaaksi. Olosuhdeseuranta auttaa löytämään poikkeamia ja mahdollistaa nopean reagoinnin poikkeustilanteissa.

Olosuhdeseuranta auttaa tunnistamaan kiinteistössä mahdollisia terveysriskejä sekä reagoimaan niihin ennakoivasti terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Sisäilman laatu on erityisen tärkeä hyvää vireystilaa vaativissa sisätiloissa, kuten oppimis- ja työtiloissa, mutta myös asuinkohteissa. Optimaalinen huoneilmasto, oikea lämpötila ja kosteus sekä alhainen CO2-kuormitus pitävät yllä tiloissa työskentelevien, opiskelevien, asuvien ja asioivien vireystasosta. Saat välittömästi tiedon, jos huoneen CO2-kuorma on liian korkea tai lämpötila ja kosteus poikkeavat. Reiotin avulla voit säätää olosuhteita esimerkiksi julkisissa tiloissa tai työpaikoilla vuorokauden aikana vaihteleville ihmismäärille tilanteiden mukaan.

Sisäilmaolosuhteiden seuranta auttaa esimerkiksi liiallisen kosteuden tai ilmanvaihtoon liittyvien ongelmien havainnoinnissa, jolloin korjaustoimenpiteet voi aloittaa ajoissa. Olosuhdeseuranta auttaa ylläpitämään kiinteistön turvallisuutta.

Olosuhdeseurannan hyödyt

  • sisäilman laadun tarkkailu ja optimointi tarpeen mukaan
  • ilmoitukset poikkeamista mahdollistavat nopean reagoinnin
  • energiatehokkuuden optimointi mahdollistaa säästöt
  • viihtyisyyden ylläpito ja asiakastyytyväisyys
  • kiinteistön arvon ylläpito

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Reiot toi mittausdatan Asunto Oy Kajaanselän ulottuville

Reiot säästää taloyhtiöltä rahaa, aikaa ja energiaa. Anturien avulla voidaan paikantaa mahdollisen ongelman juurisyy, oli se sitten patteriverkoston epätasapaino, vuotavat...
Lue lisää