REIOT on älykäs työkalu asuinkiinteistöjen hallintaan

Kohtuulliset asumiskustannukset, terveelliset olosuhteet sekä kiinteistön arvon säilyminen ovat asukkaille ja osakkaille tärkeitä.

Oma asunto on monelle elämän suurin ja tärkein sijoitus. Turvalliset ja miellyttävät asuinolosuhteet ovat ensiarvoisen tärkeitä, taloudellista näkökulmaa unohtamatta.

Taloyhtiön hallituksella on merkittävä vastuu yhteisestä omaisuudesta ja olosuhteista. Reiot-järjestelmä tuo mitattua tietoa päätöksenteon tueksi. Reiot antaa faktatietoa, kun keskustellaan vaikkapa asuntojen lämpötiloista.

Reiotissa voidaan seurata esimerkiksi

  • huoneistojen lämpötiloja
  • ilmankosteutta
  • hiilidioksidiarvoja
  • veden- ja energiankulutusta

Valistuneita päätöksiä faktatietoon pohjaten

Reiotiin kootun tiedon pohjalta on helppo parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja sisäilman laatua sekä edistää kohtuullista vedenkulutusta.

Jatkuvalla mittauksella voidaan helposti todentaa, miten investoinnit ja toimenpiteet vaikuttavat kiinteistön olosuhteisiin ja kulutukseen. Reiotissa voi vertailla, millainen tilanne oli ennen ja millainen se on toimenpiteen jälkeen.

Reaaliaikaista asukasviestintää infonäytöllä

Reiotin mittausdataa voidaan näyttää reaaliaikaisesti asukkaille porraskäytävään sijoitettavalla infonäytöllä. Infonäytön visuaalisesta esitystavasta asukkaan on helppo havaita, millaiset olosuhteet kiinteistössä on tai minkä verran energiaa ja vettä kulutetaan. Infonäytön tiedot eivät näytä yksittäisten asuntojen tietoja, joten yksityisyyden suoja on turvattu.