Reiot on ratkaisu suurtenkin kiinteistömassojen kulutus- ja olosuhdeseurantaan

Kiinteistösijoittajalle on ehdottoman tärkeää, että sijoitusomaisuus on tuottoisaa ja sen arvo säilyy.

Reiot-järjestelmällä voidaan kustannustehokkaasti seurata suurtenkin kiinteistömassojen olosuhde- ja kulutustietoja. Reaaliaikainen tieto kulkee mukana myös matkapuhelimessa.

Faktoihin pohjautuva kiinteistönhallinta tukee tuottavaa kiinteistösijoittamista ja voi jopa nostaa kiinteistön arvoa, kun huollot ja korjaukset osataan mitoittaa ja kohdentaa oikein. Reiotin avulla voidaan myös havaita keinoja säästää juoksevissa kustannuksissa, jolloin kiinteistö on potentiaalisille vuokralaisille entistä houkuttelevampi.

Ilmanvaihdon optimoinnilla kustannussäästöjä ja terve sisäilma

Reiot auttaa optimoimaan ilmanvaihdon siten, että sisäilman laatu on tilassa oleskeleville ihmisille ja rakenteille hyvä, mutta ilmanvaihto ei ole niin voimakas, että lämpöä karkaisi liikaa.

Heikon ilmanvaihdon myötä ilmankosteus kasvaa ja rakenteet saattavat altistua mm. homeelle, mistä seuraa sisäilmaongelmia. Myös hiilidioksidin määrä hengitysilmassa kasvaa ja hapen määrä laskee, mikä aiheuttaa tukalan olon lisäksi päänsärkyä.

Ilmanvaihto voidaan optimoida tuntitasolla, jolloin ilmanvaihto ei ole liian kovalla rakennuksen ollessa tyhjillään tai liian pienellä, kun rakennuksessa on ihmisiä. Kunkin tunnin keskimääräinen kuormitus saadaan Reiotin mittauksilla hyvin selville, ja sen vaihtelua voidaan seurata.

Reiot hälyttää, jos mittaus poikkeaa asetetuista raja-arvoista vaikkapa vesivuodon vuoksi.