REIOT on keskitetyn kulutus- ja olosuhdeseurannan ratkaisu

Isännöitsijän on hallittava useita kiinteistöjä samanaikaisesti.

Isännöitsijän haasteeksi muodostuu herkästi kiinteistön erilaisten ongelmien ennakoimattomuus. Älykäs Reiot-järjestelmä mahdollistaa kiinteistömassan tehokkaan etävalvonnan ja mahdollisten vikatilojen ennakoinnin keskitetyn kulutus- ja olosuhdeseurannan avulla. Raja-arvojen ylityksiin voidaan asettaa hälytykset, jotka kertovat poikkeamasta heti ja paikallistavat sen.

Reiotin avulla isännöitsijät voivat seurata kiinteistöjen

  • vedenkulutusta
  • energiankulutusta
  • lämpötiloja
  • sisäilmanlaatua

Optimoidulla huollolla ja ongelmien paikallistamisella vältetään ylimitoitetut toimenpiteet

Reiot mahdollistaa tehokkaan, faktatietoon perustuvan kiinteistönhoitoprosessin. Esimerkiksi huolto-ohjelma voidaan rakentaa ennemmin tarpeeseen kuin aikaan sidotuksi, jolloin huoltovälien optimointi tuo taloyhtiölle säästöjä.

Reiotin avulla huoltotoimet voidaan mitoittaa oikein. Mikäli osassa asuntoja on kylmä, valitettavan yleinen ratkaisu on nostaa koko kiinteistön lämmitystä, mikä lisää merkittävästi energian kulutusta. Reiotin täysanturoinnin avulla ongelma voidaan paikallistaa ja korjata järkevästi. Tarvittaessa tasapainotetaan patteriverkosto, mutta syynä yksittäisen asunnon kylmyyteen voivat olla vaikkapa vuotavat ikkunatiivisteet tai jumittunut patteriventtiili, jolloin niiden laittaminen kuntoon riittää.